Warunki gwarancji

 1. Udzielamy rocznej gwarancji na wyprodukowane przez nas produkty – gwarancja rozpatrywana jest na zasadzie rękojmi.
 2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych na wyprodukowanych przez nas elementach.
 3. Gwarancja nie obejmuje naprawy produktów uszkodzonych w wyniku: wichur, burz i innego tego typu zjawisk losowych. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych wadliwą siecią energetyczną, instalacją budynku czy modyfikacją osprzętu elektrycznego.
 4. Roczna gwarancja obejmuje wykonany przez nas montaż.
 5. Na produkty montowane samodzielnie lub przez firmy zewnętrzne udzielona gwarancja dotyczy jedynie elementów elektrycznych produktów.
 6. W swoich produktach stosujemy elementy elektryczne takie jak zasilacze czy oświetlenie led, na które udzielamy 3-letniej gwarancji.
 7. Reklamację należy zgłosić na adres mailowy: made@happyisland.pl, a każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis oraz zdjęcia niezgodności lub zaistniałych uszkodzeń.
 8. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godziny 16:00.
 9. Każde zgłoszenie gwarancyjne rozpatrujemy indywidualnie w terminie do 3 dni roboczych od daty przyjęcia zgłoszenia i potwierdzenia jego wpływu.
 10. Warunkiem udzielenia gwarancji jest podpisany przez obydwie strony protokół odbioru zamówieni.
 11. W nietypowych sytuacjach możemy poprosić o przesłanie reklamowanego produktu w celu dokonania szczegółowych oględzin.
 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści oraz jakość plików graficznych przesyłanych do realizacji.
 13. W przypadku reklamacji ponosimy odpowiedzialność do wysokości kwoty realizowanego zamówienia. Nie uwzględniamy odszkodowań za utracone korzyści, nieuzyskane korzyści lub wszelkie inne postacie szkody pośredniej.
 14. Wyprodukowane przez nas elementy robimy jak najlepiej, tak abyś nie musiał korzystać z powyższych wytycznych.